wc2023-tickets-both-gif

Всяко публикуване, размножаване, продажба или манипулиране на фотографии от този интернет сайт в електронните и печатни медии,  без знанието и разрешението на Българска федерация по художествена гимнастика и официалния фотограф Анна Недкова, е забранено и представлява закононарушение.

Всички, които работят в електронни и печатни медии, блогове, и имат интерес да използват снимки от официалния фотограф на Българска федерация по художествена гимнастика, следва да уредят отношенията си с БФХГ, като се свържат на следния електронен адрес:  bulrg_fed@abv.bg